cdbcoaching

cdbcoaching

Life coaching en bedrijfscoaching

 

changer :  veranderen : anders maken, wijzigen, anders worden

dynamiser :  dynamiek geven : leven inblazen

bouger : bewegen : in beweging brengen

 

We vragen ons af :

“Wie ben ik dat ik briljant buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?” 

Maar waarom eigenlijk niet? 

Dat je je kleiner voordoet dan je bent 

komt de wereld niet ten goede. 

Nelson Mandela (tekst Marianne Williamson)